Jämföra effektiva räntan

Det de flesta prioriterar när de jämför blancolån är att få så låg ränta som möjligt. Detta vet kreditföretagen om och är ofta mycket tydliga med att lyfta fram hur låg ränta som går att få hos dem. På hemsidor och i reklamkampanjer nämns tydligt att det går att teckna lånet ”från 2,5%” eller liknande.

Men att hitta bästa blancolånet gällande ränta handlar inte om att jämföra vilken ränta som går att få som lägst. Det är nämligen ytterst få som får kreditgivarnas ”lägsta” ränta. Dessutom bör man se på helhetskostnaden och inte bara räntan. Med andra ord – man bör jämföra den effektiva räntan.

Effektiv ränta

Effektiv ränta

Med effektiv ränta menas den totala kostnad som ett lån genererar under ett år. Den största kostnaden brukar vara räntan men utöver det tillkommer det även mycket ofta aviavgifter och uppläggningsavgifter. Generellt gäller att ju lägre lånebelopp desto mer påverkar dessa avgifter den effektiva räntan.

Ex:

En person tecknar ett privatlån på 100.000kr. Banken erbjuder detta utan uppläggningsavgift och för de som väljer att få avin diigalt tillkommer inte heller någon aviavgift. I detta fall var räntan 5%. Om man bortser från amortering så skulle detta lån alltså kosta 5.000kr i ränta per år.

En annan person lockas av en bank som ger enbart 4,5% ränta. Om man enbart jämför räntesatserna skulle alltså denna person spara 500kr. Men på detta lån tillkommer en uppläggningsavgift på 600kr (inte ovanlig nivå) samt en aviavgift på 29kr per månad. Detta skapar en total extrakostnad på 948kr.

Räntekostnaden är 4.500kr och med extrakostnaderna blir den totala kostnaden 5.448kr. Med andra ord en effektiv ränta på 5,448%.

Samma effektiva ränta kan kosta olika mycket

Samma effektiva ränta kan kosta olika mycket

Att titta på effektiv ränta är ett tydligt sätt att gå för att jämföra den totala årskostnaden för lån. Därmed är det mycket bra för att hitta det billigaste blancolånet.

Som exemplet ovan visar kan det nämligen vara billigare att teckna ett lån på 5% ränta än ett med 4,5% ränta. Det är helt enkelt den effektiva räntan som bör jämföras.

Men det finns även tillfällen då samma effektiva ränta kan ge olika kostnader. Det beror på ränteavdraget. För att göra det tydligt används samma lån som ovan.

Lånet är på 100.000kr och ska återbetalas efter ett år. Den effektiva räntan är 5%. Av detta är 3.000kr räntekostnader och 2.000kr andra avgifter. På räntekostnaderna får man dra av 30% på kommande deklaration. Därmed fås 1.000kr tillbaka på skatten. Totalkostnad 4.000kr.

Om samma lån istället hade 5% effektiv ränta och hela kostnaden var räntekostnader skulle det innebära att räntekostnaden var 5.000kr. Det innebär ett ränteavdrag på 1.500kr. Totalkostnad 3.500kr.