Jämföra betalningsfria månader

De flesta tittar nästan enbart på den effektiva räntan när blancolån jämförs. Det är inte oväntat då lånet med effektiv ränta ger lägst kostnad (förutsatt att det är samma belopp och amorteringstid som jämförs). Men en punkt som för kan vara värd att jämföra är betalningsfria och amorteringsfria månader.

Vad är betalningsfri månad?

Vad är betalningsfri månad?

Det finns ett flertal kreditgivare som erbjuder blancolån med betalningsfria månader. Det innebär att du kan välja en månad, eller flera månader, då du inte behöver betala en krona på lånet. Du anmäler till kreditgivaren att du vill utnyttja en betalningsfri månad varpå någon faktura för den månaden inte skickas ut.

Väljer du att använda betalningsfri månad förlängs även din totala amorteringstid. Skulle du från början återbetalt lånet på 24 månader och under denna period använder två betalningsfria månader kommer lånet vara återbetalt efter 26 månader. På detta sätt påverkas inte din kommande månadskostnad av att du använder en betalningsfri månad.

Hur ofta kan man använda betalningsfri månad?

Kreditgivarna har olika regler kring detta. Det kan vara allt från en gång per år upp till fyra gånger per år osv. Utöver det krävs det även att du skött tidigare inbetalningar för att denna tjänst ska vara tillgänglig. Exakt när man måste kontakta kundtjänst för att aktivera en fri månad kan även variera.

Fördelar med betalningsfri månad

Den stora fördelen med blancolån med betalningsfria månader är att du får en mer flexibel återbetalningssituation. Har du exempelvis ett lån som ska återbetalas med 2000 kr per månad och helt oväntat får stora utgifter kan det vara skönt att veta att tjänsten kan aktiveras varpå någon inbetalning på 2000 kr inte behöver ske just den månaden.

Vad är amorteringsfria månader?

Vad är amorteringsfria månader?

Det finns även ett par blancolån som har amorteringsfria månader. Det gäller däremot bara under en begränsad period och då oftast i början av lånets löptid.

Det kan exempelvis innebära att du enbart behöver betala lånets räntekostnader under lånets första 12 månader. Därmed blir den totala summan du behöver betala in till banken betydligt lägre än om amortering också var tvunget att betalas.

Fördelar med amorteringsfria månader

Fördelen att välja blancolån med betalningsfria månader är att du får lägre summa du måste betala i början av låneperioden. Många som lånar pengar behöver göra detta på grund av en ansträngd ekonomi. Man kanske är mellan två jobb, är sjukskriven under en period eller liknande. Om dessa personer vet att inkomsten kommer att bli högre inom exempelvis 6 eller 12 månader kan amorteringsfritt lån tecknas.