Jämföra amorteringstiden

För att få ett så billigt blancolån som möjligt bör man i första hand titta på den effektiva räntan. Räntesatsen speglar hur mycket lånet kommer att kosta per år med både nominell ränta och kostnader för lånet. Är det två lån med samma lånebelopp och samma amorteringstid bör alltså lånet med lägst effektiv ränta väljas.

Men det är inte enbart räntenivån man bör jämföra. Även amorteringstiden är viktig. Det är amorteringstiden och lånesumman som främst avgör hur mycket man måste betala tillbaka varje månad på lånet. Visserligen avgör räntan detta till viss del men räntan är inte alls lika stor faktor som lånesumma och amorteringstid gällande just månadskostnaden på lånet.

Jämföra amorteringstiden

Få lägre månadskostnad med längre amorteringstid

I likhet med ränta och valbar lånesumma så skiljer sig även kreditgivarna på punkten om hur lång amorteringstid som erbjuds. Här finns flera alternativ.

En del kreditgivare har bara amorteringstid på 1-3 år, andra upp till 15 år. En del har amorteringstiden tydligt knuten till lånesumman vilket gör att ju högre belopp som lånas desto längre tid kan man välja på amorteringstid.

Om amorteringstiden kan väljas på 12 år istället för 6 år skapas en situation då återbetalning sker på dubbelt så lång tid. Därmed blir månadskostnaden även hälften så hög (borträknat räntekostnad).

Valbar amorteringstid kan alltså i vissa fall väga mycket tungt. Detta har olika lånejämförelsetjänster på nätet tagit fasta på, i och med att amorteringstiden varierar så kraftigt har nämligen de flesta jämförelsesidor valt att lyfta upp detta för att besökaren lättare ska hitta rätt.

Få lägre månadskostnad med längre amorteringstid

Exempel

En person vill låna 45.000kr och ansöker om ett lån hos IKANO. Detta är (som allra oftast med privatlån) ett annuitetslån. Lånet ska då återbetalas på 6 år. Hos IKANO går det nämligen inte att amortera på längre tid än 6år om summan är under 50.000kr.

Om 45.000kr ska återbetalas på 6 år blir det en månadskostnad på 625kr. Om samma person istället höjer lånesumman till 52.000kr blir det möjligt att amortera på 12 år. Detta skulle skapa en månatlig amortering på 361kr.

Hos Bank Norwegian går det att låna i upp till 15 år. Om 52.000kr skulle lånas under denna period skulle månadskostnaden bli 2.88kr. Här ska tilläggas att även denna bank troligtvis har en gräns på lånesumma för att 15 år ska kunna väljas som amorteringstid. Men den framgår inte på hemsidan.

Som exemplen ovan visar spelar amorteringstiden alltså mycket stor roll gällande månadskostnaden på lånet. I och med att det är just månadskostnaden som låntagaren ska klara av att betala kan amorteringstiden vara helt klart avgörande i val av blancolån.